Teepee me frills

Tenda jonë më vajzërore.

Teepee me frills bën përshtypje me pasurinë e frills dhe cilësinë e mjeshtërisë. E gjithë përbëhet nga pambuku të ngurtë në hije të ndryshme rozë. Teepee u krijua në bazë të një teepee indiane, por definitivisht devijon nga ky stil në kënaqësinë e dashuruesve të dekoratave të pasura. Teepee jonë ka mure 5 dhe një bazë pentagonal, duke e bërë atë më të qëndrueshëm dhe më të madh se çadrat me një bazë katrore. Tipi vjen me një manual dhe një mbulesë. Ne ju inkurajojmë të krijoni grupe me pajisje dhe pajisje shtesë.