kurorë

Kurorat e Moimilit mund të jenë një mbështetje e përhershme për lojërat e fëmijëve. Ato janë bërë me kujdes nga materiale me cilësi të lartë në ngjyra të bukura. Ky dekorim do të jetë i dobishëm jo vetëm gjatë argëtimit, por do të përdoret gjithashtu gjatë një performance shkollore, feste kostumesh apo sesion fotografish. Mund të jetë një dhuratë e shkëlqyer për ditëlindjen.